Arbiter Lore
Published On: May 14, 2023
Start your Raid Journey Today!

Raid Shadow Legends Lore: The Story of Arbiter

[mepr-hide rules="18139"]
[/mepr-hide]
Spacer

It’s time to look at potentially one of the most essential Lore Stories ahead of the Call of the Arbiter Series, being Arbiter herself – since Patch 7.10 Plarium has been revamping and re-releasing their Lore Stories on each Champion ingame to fit in with the storyline of the new animated series.

It only seems fitting that we check out and share Arbiter’s as one of the first!

Spacer

Arbiter’s Legacy

Of all the figures throughout the history of Teleria, none loom larger than the Arbiter. The wilder, older histories say that she was the most beloved of Lumaya, that she was the template on which the Elves were created, and that she is and was a warrior of incomparable power and skill. Legends paint her as the immortal protector of all of Teleria, fighting an endless war against Siroth down the centuries – a sentinel with an eternal vigil, and with endless vigilance to match.

None of that is wrong, But the full truth is in short supply, and what little is known has been distorted by time, error and cruel intention. And so, when one speaks of the Arbiter, one might speak of three different people: the Arbiter of the ancient tales, the Arbiter that the Sacred Order tries to forget, and the Arbiter of the world today.

The Arbiter of long ago, spoken of in hidden texts and painted on crumbling ruins, was a warrior – that much can be held in certainty. She fought to protect Teleria, and even the most cautious scholars agree that the Arbiter was the ultimate leader of the Telerians during the First and Second Great Wars – wars in which the existence of Teleria itself was threatened by Siroth’s mighty hordes of Undead and Demonspawn. The Arbiter was a hero, and she called herself the ‘Herald of Lumaya’. Little else is known.

Among the knights of the Sacred Order, the Arbiter is not spoken of at all. She is not unknown to them, precisely – she is a vacuum, a void, an empty hole in their faith and doctrines. She has been carefully cut out of the Order, her statues toppled and her commands erased. The Arbiter of the Sacred Order is a mark of shame, or perhaps a mark of betrayal. Whose betrayal? Whose shame? That knowledge has been lost – or, it has been destroyed outright.

Today, previous few alive have met the Arbiter, or even recognize her. If the tales of her power and leadership were ever true, she has now long since faded – gone is the Herald of Lumaya, a commander of armies of Teleria, destroyer of Siroth and the smiter of the Demonspawn legions. All that is left is visions of an Elf-like woman, wandering the roads of the kingdoms that only exist because of what she has done.

If one were to ask her who she is, she will say that she is one of the Firstborn – whoever they are – that she oversaw the Great Divorce – whatever that is – and that she is the last protector of Lumaya’s True Will – whatever that might be. She will talk of how much the world seems to be slipping between her fingers. Where once entire nations raised their armies at her command, she now compels only beggars and saints – the truly desperate, or the mad. Where once her gratitude was coveted by kings and emperors alike, now she is ignored or shunned, bringing hard truths to ears which do not wish to listen. Where once she was a symbol of order and stability, now she is forgotten, and useless wars cripple only powers capable of defying the shadow that she sees seeping into the world with every passing day.

But the Arbiter fights on, regardless of all this, for at least part of the myths is true indeed: she has an eternal vigil, matches with endless vigilance. And while her power may be spent, her word largely ignored, and her strength broken, she still has her Shards. She still has her Champions. Most of Teleria may have given up on the Arbiter, but she will never give up on Teleria.

Spacer

This Arbiter Lore is officially posted by Plarium in-game, as of the latest update 7.10.

Spacer
[mepr-hide rules="18139"]
[/mepr-hide]
0 0 votes
Community Rating
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Monos Zorander
Monos Zorander
1 year ago

I have translated the Arbiter’s Lore to Hungarian:

Teleria történelme során felbukkanó alakok közt, egyikük sem ér az Arbiter nyomába sem.
A legrégebbi történelmi feljegyzések alapján, ő volt a legkedvesebb Lumaya számára, ő volt a minta ami alapján az Elfeket megalkotta, és hogy ő egy olyan harcos akinek az ereje és képességei túlszárnyalják bárki másét. A legendák alapján ő Teleria halhatatlan védelmezője, aki egy véget nem érő harcot vív Siroth ellen az évszázadokon át – egy őrszem, határtalan éberséggel aki soha nem lankad.
Ez a leírás nem helytelen, de hiányos a teljes igazsághoz képest, és az a kevés is amit tudni lehet elcsorbult az idők során a véletlen, és néhol szándékos, hibás feljegyzések miatt. Így hát amikor valaki az Arbiterről beszél, akár három külömböző alakról is lehet szó: az Arbiter az ősi mondákból, az Arbiter akit a Szent Rend megpróbál elfeledni, és a jelen kor Arbitere.
A régi idők Arbitere, kiről rejtett iratok szólnak és máladozó ősi romokon festették meg, egy harcos volt – ebben biztossak lehetünk. Azért harcolt hogy megvédje Teleriát, és még a leg elővigyázatosabb kutatók is egyet értenek abban hogy ő volt Teleria népeinek legfelsőbb vezetője az Első és Második Nagy Háborúk alatt – háborúk melyek során Teleria létezését fenyegette Siroth Élőholtakból és Démonokból álló hatalmas serege. Az Arbiter egy hős volt, ‘Lumaya Hírnökének’ nevezte magát. Mást nem sokat tudni róla.
A Szent Rend lovagjai közt, az Arbiterről nem beszél senki sem. Nem ismeretlen a számukra, pontosabban – egy vákum, üresség, egy lyuk a hitükben és feljegyzéseikben. Alapossan és részletessen eltávolították a Rendből, szobrait ledöntötték, parancsolatait kitörölték. A Szent Rend Arbitere egy szégyenfolt, vagy talán egy árulás jele. Kinek az árulása? Kinek a szégyene? Az az információ már elveszett – vagy, inkább szándékossan el lett pusztítva.
Manapság, kevesen vannak az élők közt akik elmondhatják magukról hogy találkoztak az Arbiterrel, vagy hogy ismerik egyálltalán. Ha a mondák az erejéről és vezetői képességeiről igazak voltak valaha is, mára már többnyire feledésbe merültek – mára már elfeledett Lumaya Hírnöke, Teleria seregeinek vezére, Siroth elpusztítója és a Démoni légiók leigázója. Az ami maradt, egy női Elf-szerű alak, aki Teleria útjain kóborol, Királyságok közt melyek neki köszönhetik hogy léteznek egyálltalán.
Ha valaki megkérdezné tőle kicsoda ő, azt válaszolná ő az első szülöttek közül való – bárkik is legyenek azok – hogy ő tanúja volt a Nagy Szétválásnak – akármi is az – és hogy ő Lumaya Igaz Akaratának utolsó védelmezője – bármi is legyen az. Arról beszélne ahogy a világ kicsúszik a markaiból. Hol egykoron egyész államok állították fel seregeiket az ő szavára, mamár csak koldusok és szentek halgatnak rá – az igazán elkeseredettek, vagy őrültek. Hol egykoron kegyeit lesték királyok és császárok mintúgy, most levegőnek nézik és elkerülik, kemény igazságokat hordoz melyeket azon fülek nem kívánnak hallani. Hol egykoron a rend és stabilitás szimbóluma volt, most elfeledett, miközben értelmetlen hábórúk gyengítik azon erőket melyek képessek lennének szembe szegülni az árnyal mely az ő szemei láttára minden nappal egyre jobban beszivárog a világba.
De az Arbiter harcol tovább, mindennek ellenére, mert a mítosz vége bizony igaz: ő egy őrszem, határtalan éberséggel aki soha nem lankad. És bár a hatalma nagyrésze már a múlté, a szavaira nem hallgat már szinte senki sem, és az ereje megtört, még megvannak a Szilánkjai. Még megvannak a Bajnokai. Lehet hogy Teleria nagyrésze már lemondott az Arbiterről, de ő sosem fog lemondani Teleriáról.